กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ตรวจสอบใบอนุญาตขนแร่
 
ระบุเลขที่ใบอนุญาตขนแร่